ไอเทม | เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will

เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv4

เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv4 เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv4
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 128000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will I - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 25% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will II - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 25% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will III - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 25% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will IV - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 25% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 4
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv4 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv4 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1