ไอเทม | เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will

เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv2

เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv2 เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv2
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will I - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 15% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will II - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 15% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will III - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 15% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will IV - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 15% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 2
1???