ไอเทม | เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will

เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv1

เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv1 เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv1
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will I - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will II - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will III - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will IV - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 1
1???