ไอเทม | Brute Force Crest Set Lv5 - Grants Brute Force Crest Set.

Brute Force Crest Set Lv5

Brute Force Crest Set Lv5 Brute Force Crest Set Lv5
Grants Brute Force Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest I - เพิ่ม ATK 24% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.5 เท่า
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest II - เพิ่ม ATK 24% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.5 เท่า
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest III - เพิ่ม ATK 24% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.5 เท่า
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest IV - เพิ่ม ATK 24% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.5 เท่า
ระดับ 5
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv5 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv5 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1