ไอเทม | Brute Force Crest Set Lv2 - Grants Brute Force Crest Set.

Brute Force Crest Set Lv2

Brute Force Crest Set Lv2 Brute Force Crest Set Lv2
Grants Brute Force Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest I - เพิ่ม ATK 12% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.2 เท่า
ระดับ 2
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest II - เพิ่ม ATK 12% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.2 เท่า
ระดับ 2
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest III - เพิ่ม ATK 12% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.2 เท่า
ระดับ 2
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest IV - เพิ่ม ATK 12% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.2 เท่า
ระดับ 2
1100%