ไอเทม | Brute Force Crest Set Lv1 - Grants Brute Force Crest Set.

Brute Force Crest Set Lv1

Brute Force Crest Set Lv1 Brute Force Crest Set Lv1
Grants Brute Force Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest I - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า
ระดับ 1
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest II - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า
ระดับ 1
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest III - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า
ระดับ 1
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Brute Force Crest IV - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า
ระดับ 1
1100%