ไอเทม | Feint Crest Set Lv5 - Grants Feint Crest Set.

Feint Crest Set Lv5

Feint Crest Set Lv5 Feint Crest Set Lv5
Grants Feint Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest I - เพิ่ม ATK 26% และ Dodge 4% ในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest II - เพิ่ม ATK 26% และ Dodge 4% ในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest III - เพิ่ม ATK 26% และ Dodge 4% ในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest IV - เพิ่ม ATK 26% และ Dodge 4% ในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv5 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv5 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1