ไอเทม | Feint Crest Set Lv4 - Grants Feint Crest Set.

Feint Crest Set Lv4

Feint Crest Set Lv4 Feint Crest Set Lv4
Grants Feint Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 128000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest I - เพิ่ม ATK 21% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 4
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest II - เพิ่ม ATK 21% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 4
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest III - เพิ่ม ATK 21% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 4
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest IV - เพิ่ม ATK 21% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 4
1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv4 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv4 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1