ไอเทม | Feint Crest Set Lv3 - Grants Feint Crest Set.

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%