ไอเทม | Condemnation Crest Set Lv4 - ได้รับ Condemnation Crest Set.

Condemnation Crest Set Lv4

Condemnation Crest Set Lv4 Condemnation Crest Set Lv4
ได้รับ Condemnation Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 128000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Condemnation Crest I - มีโอกาส 15% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 35% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Condemnation Crest II - มีโอกาส 15% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 35% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Condemnation Crest III - มีโอกาส 15% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 35% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Condemnation Crest IV - มีโอกาส 15% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 35% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที
ระดับ 4
1???