ไอเทม | Condemnation Crest Set Lv3 - ได้รับ Condemnation Crest Set.

Condemnation Crest Set Lv3

Condemnation Crest Set Lv3 Condemnation Crest Set Lv3
ได้รับ Condemnation Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Condemnation Crest I - มีโอกาส 10% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 30% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Condemnation Crest II - มีโอกาส 10% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 30% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Condemnation Crest III - มีโอกาส 10% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 30% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Condemnation Crest IV - มีโอกาส 10% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 30% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที
ระดับ 3
1100%