ไอเทม | Heaven's Wrath Crest Set Lv5 - ได้รับ Heaven's Wrath Crest Set.

Heaven's Wrath Crest Set Lv5

Heaven Heaven's Wrath Crest Set Lv5
ได้รับ Heaven's Wrath Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Heaven
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - มีโอกาส 20% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Heaven
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Heaven
ระดับ 5
1100%