ไอเทม | Heaven's Wrath Crest Set Lv4 - ได้รับ Heaven's Wrath Crest Set.

Heaven's Wrath Crest Set Lv4

Heaven Heaven's Wrath Crest Set Lv4
ได้รับ Heaven's Wrath Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 128000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Heaven
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - มีโอกาส 15% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Heaven
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Heaven
ระดับ 4
1???