ไอเทม | Heaven's Wrath Crest Set Lv3 - ได้รับ Heaven's Wrath Crest Set.

Heaven's Wrath Crest Set Lv3

Heaven Heaven's Wrath Crest Set Lv3
ได้รับ Heaven's Wrath Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Heaven
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - มีโอกาส 10% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Heaven
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Heaven
ระดับ 3
1100%