ไอเทม | Corrode Crest Set Lv5 - ได้รับ Corrode Crest Set.

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 16% ลด 50 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 16% ลด 50 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 16% ลด 50 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 16% ลด 50 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 5
1100%