ไอเทม | Corrode Crest Set Lv3 - ได้รับ Corrode Crest Set.

Corrode Crest Set Lv3

Corrode Crest Set Lv3 Corrode Crest Set Lv3
ได้รับ Corrode Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Corrode Crest I - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 30 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Corrode Crest II - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 30 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Corrode Crest III - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 30 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Corrode Crest IV - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 30 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 3
1100%