ไอเทม | Sharpen Crest Set Lv3 - ได้รับ Sharpen Crest Set

Sharpen Crest Set Lv3

Sharpen Crest Set Lv3 Sharpen Crest Set Lv3
ได้รับ Sharpen Crest Set
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest I - เพิ่มอัตรา CRIT 8% และ ACC 7% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest II - เพิ่มอัตรา CRIT 8% และ ACC 7% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest III - เพิ่มอัตรา CRIT 8% และ ACC 7% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest IV - เพิ่มอัตรา CRIT 8% และ ACC 7% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv3 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv3 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1