ไอเทม | Empower Crest Set Lv3 - ได้รับ Empower Crest Set

Empower Crest Set Lv3

Empower Crest Set Lv3 Empower Crest Set Lv3
ได้รับ Empower Crest Set
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest I - ได้รับ 9 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest II - ได้รับ 9 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest III - ได้รับ 9 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest IV - ได้รับ 9 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 3
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv3 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv3 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1