ไอเทม - แพคของรางวัล

หีบสมบัติลีค III

หีบสมบัติลีค III หีบสมบัติลีค III
รับของรางวัลจากการบริจาค
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 15000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
กล่องเกียรติยศ II - ได้รับ 100 เกียรติยศ120%
กล่องเกียรติยศ II - ได้รับ 100 เกียรติยศ220%
Sentinel Seal - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar2???