ไอเทม - แพคของรางวัล

หีบสมบัติลีค I

หีบสมบัติลีค I หีบสมบัติลีค I
รับของรางวัลจากการบริจาค
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว1???
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว2???
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP1???
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP2???
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่1???
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่2???
Sentinel Seal - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar1???