ไอเทม | หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค

หีบสมบัติลีค II

หีบสมบัติลีค II หีบสมบัติลีค II
รับของรางวัลจากการบริจาค
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง1???
กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง2???
Sentinel Seal - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar1???
Sentinel Seal - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar2???