ไอเทม | หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
ขาย 5000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพค ดาว I - Unknown212.5%
แพค ดาว I - Unknown312.5%
แพค หินดาบเขียว I - Unknown212.5%
แพค ทอง I - Unknown312.5%
แพค ทอง I - Unknown412.5%
แพค หินดาบเขียว I - Unknown212.5%
แพค Mana I - Unknown312.5%
แพค Mana I - Unknown412.5%