ไอเทม | หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค

หีบสมบัติลีค I

หีบสมบัติลีค I หีบสมบัติลีค I
รับของรางวัลจากการบริจาค
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพค ดาว I - ได้รับ 100 ดาว212.5%
แพค ดาว I - ได้รับ 100 ดาว312.5%
แพค หินดาบเขียว I - ได้รับ 10 หินดาบเขียว212.5%
แพค ทอง I - คุณได้รับ 10000 ทอง!312.5%
แพค ทอง I - คุณได้รับ 10000 ทอง!412.5%
แพค หินดาบเขียว I - ได้รับ 10 หินดาบเขียว212.5%
แพค Mana I - คุณได้รับ 10000 Mana!312.5%
แพค Mana I - คุณได้รับ 10000 Mana!412.5%