ไอเทม | กล่อง Infernal - รับรางวัลแบบสุ่ม

กล่อง Infernal

กล่อง Infernal กล่อง Infernal
รับรางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.19%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.19%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.19%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.19%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
13.19%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) II - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
13.19%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
13.19%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) IV - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
13.19%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) II - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) IV - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) II - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) IV - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
13.18%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.88%
เหรียญตรา Psyshield I - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 2
1???
เหรียญตรา Psyshield II - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 2
1???
เหรียญตรา Psyshield III - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 2
1???
เหรียญตรา Psyshield IV - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 2
1???
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) II - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) IV - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) II - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) IV - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) II - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) IV - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.06%
เหรียญตรา Psyshield I - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 3
1???
เหรียญตรา Psyshield II - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 3
1???
เหรียญตรา Psyshield III - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 3
1???
เหรียญตรา Psyshield IV - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 3
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Infernal Summit I Infernal Summit I 1 23.81%
Infernal Summit II Infernal Summit II 1 30.96%
Infernal Summit III Infernal Summit III 2 21.41%
Infernal Summit IV Infernal Summit IV 5 18.69%