ไอเทม | กล่อง Infernal - รับรางวัลแบบสุ่ม

กล่อง Infernal

กล่อง Infernal กล่อง Infernal
รับรางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Scorch - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี1???
ตราสัญลักษณ์ Corrode - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 20 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้1???
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 12% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.2 เท่า1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%1???
ตราสัญลักษณ์ Oracle1???
ตราสัญลักษณ์ Saint1???
ตราสัญลักษณ์ Brawler1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 30% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Psyshield - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู1???
ตราสัญลักษณ์ Scorch - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี1???
ตราสัญลักษณ์ Corrode - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 30 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้1???
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 16% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.3 เท่า1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Oracle1???
ตราสัญลักษณ์ Saint1???
ตราสัญลักษณ์ Brawler1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 40% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Psyshield - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Infernal Summit I Infernal Summit I 2 19.84%
Infernal Summit II Infernal Summit II 2 23.22%
Infernal Summit III Infernal Summit III 3 16.05%
Infernal Summit IV Infernal Summit IV 4 18.69%