ไอเทม | กล่อง Infernal - รับรางวัลแบบสุ่ม

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
ขาย 12000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.18%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.18%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.18%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.18%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.19%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.19%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.19%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
13.19%
Unknown - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
13.19%
Unknown - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
13.19%
Unknown - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
13.19%
Unknown - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
13.19%
Unknown - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
13.18%
Unknown - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.88%
Unknown - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.88%
Unknown - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.88%
Unknown - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.88%
Unknown - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.88%
Unknown - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.88%
Unknown - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.88%
Unknown - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 2
1???
Unknown - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 2
1???
Unknown - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 2
1???
Unknown - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 2
1???
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
Unknown - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
Unknown - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.2%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.06%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.06%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.06%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.06%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.06%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.06%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.06%
Unknown - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 3
1???
Unknown - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 3
1???
Unknown - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 3
1???
Unknown - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 3
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Infernal Summit I Infernal Summit I 1 23.81%