ไอเทม | หีบลาวาหายาก II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

หีบลาวาหายาก II

หีบลาวาหายาก II หีบลาวาหายาก II
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP650%
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP850%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP270%
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว130%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
ของรางวัล: Merits250100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
เกาะลาวา -0
1 30%