ไอเทม | หีบลาวา II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - Unknown350%
Crystal Ooze Essence - Unknown450%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Gelatinous Champion Essence - Unknown1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown250100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
เกาะลาวา -0
1 60%