ไอเทม | หีบลาวา II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

หีบลาวา II

หีบลาวา II หีบลาวา II
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP350%
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP450%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
ของรางวัล: Merits250100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
เกาะลาวา -0
1 60%