ไอเทม | หีบลาวา II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

หีบลาวา II

หีบลาวา II หีบลาวา II
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP4100%
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III250100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
เกาะลาวา -0
1 60%