ไอเทม | หีบลาวาหายาก I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

หีบลาวาหายาก I

หีบลาวาหายาก I หีบลาวาหายาก I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่3???
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่4???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III200100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
เกาะลาวา -1
1 30%