ไอเทม | หีบลาวา I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

หีบลาวา I

หีบลาวา I หีบลาวา I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่2???
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่3???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III200100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
เกาะลาวา -1
1 60%