ไอเทม | ถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม

ถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 5

ถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 5 ถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 5
รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 30%
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 30%
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 30%
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 30%
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I - มีโอกาส 9% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) II - มีโอกาส 9% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) III - มีโอกาส 9% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) IV - มีโอกาส 9% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I - สร้างความเสียหาย 400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) II - สร้างความเสียหาย 400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) III - สร้างความเสียหาย 400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) IV - สร้างความเสียหาย 400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.08%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.08%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.08%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.08%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 20% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) II - เบนทิศทาง 20% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 20% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) IV - เบนทิศทาง 20% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I - มีโอกาส 10% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) II - มีโอกาส 10% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) III - มีโอกาส 10% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) IV - มีโอกาส 10% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I - ลด Energy ของเป้าหมายลง 25 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) II - ลด Energy ของเป้าหมายลง 25 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) III - ลด Energy ของเป้าหมายลง 25 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) IV - ลด Energy ของเป้าหมายลง 25 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) III - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) IV - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 50%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) II - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 50%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 50%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) IV - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 50%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 30%
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 30%
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 30%
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 30%
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 25%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) II - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 25%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 25%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) IV - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 25%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 30%
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 30%
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 30%
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 30%
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 30%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) II - เพิ่ม HP ขึ้น 30%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 30%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) IV - เพิ่ม HP ขึ้น 30%
ระดับ 5
12.62%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 5% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 5% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 5% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 5% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 5
10.07%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 20%
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 20%
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 20%
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 20%
ระดับ 5
11.05%
เหรียญตรา Psyshield I - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 20% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 5
10.05%
เหรียญตรา Psyshield II - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 20% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 5
10.05%
เหรียญตรา Psyshield III - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 20% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 5
10.05%
เหรียญตรา Psyshield IV - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 20% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู
ระดับ 5
10.05%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Divine HammerDivine Hammer 1