ไอเทม | กล่องสมบัติ Wretched - รับรางวัลแบบสุ่ม

กล่องสมบัติ Wretched

กล่องสมบัติ Wretched กล่องสมบัติ Wretched
รับรางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Scorch - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี1???
ตราสัญลักษณ์ Corrode - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 10 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้1???
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%1???
ตราสัญลักษณ์ Oracle1???
ตราสัญลักษณ์ Saint1???
ตราสัญลักษณ์ Brawler1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 20% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Psyshield - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 4% ในทุกๆ 15 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู1???
ตราสัญลักษณ์ Scorch - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี1???
ตราสัญลักษณ์ Corrode - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 20 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้1???
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 12% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.2 เท่า1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%1???
ตราสัญลักษณ์ Oracle1???
ตราสัญลักษณ์ Saint1???
ตราสัญลักษณ์ Brawler1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 30% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Psyshield - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Wretched Gorge 1 Wretched Gorge 1 2 19.84%
Wretched Gorge 2 Wretched Gorge 2 2 24.77%
Wretched Gorge 3 Wretched Gorge 3 3 21.41%
Wretched Gorge 4 Wretched Gorge 4 3 26.48%