ไอเทม | หีบ Glorious ระดับ Mythic V - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย

หีบ Glorious ระดับ Mythic V

หีบ Glorious ระดับ Mythic V หีบ Glorious ระดับ Mythic V
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ150???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)60???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)60???
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny3???
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 5???
Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv92???