ไอเทม | หีบ Glorious ระดับ Rare V - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

หีบ Glorious ระดับ Rare V

หีบ Glorious ระดับ Rare V หีบ Glorious ระดับ Rare V
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ120???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)48???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)48???
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny2???
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 3???
Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv92???