ไอเทม | หีบ Glorious ระดับ Rare II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

หีบ Glorious ระดับ Rare II

หีบ Glorious ระดับ Rare II หีบ Glorious ระดับ Rare II
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ50???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)20???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)20???
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny1???
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 2???
Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv91???