ไอเทม | หีบ Glorious I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

หีบ Glorious I

หีบ Glorious I หีบ Glorious I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ30???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)10???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)10???
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny1???
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1???
Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv91???