ไอเทม | หีบ Imperial VI - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า

หีบ Imperial VI

หีบ Imperial VI หีบ Imperial VI
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Jar of Gems - ได้รับ 50 อัญมณี30???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny4???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 106???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10.1???
ตำแหน่ง №5
ไอเทมจำนวนโอกาส
Prime Insignia Pack Lv8 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv8 แบบสุ่ม3???