ไอเทม | หีบ Imperial V - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย

หีบ Imperial V

หีบ Imperial V หีบ Imperial V
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Jar of Gems - ได้รับ 50 อัญมณี24???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny3???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 105???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10.1???
ตำแหน่ง №5
ไอเทมจำนวนโอกาส
Prime Insignia Pack Lv8 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv8 แบบสุ่ม2???