ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงเกียรติ - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv6 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงเกียรติ

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงเกียรติ แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงเกียรติ
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv6 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 288000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 30% 10 วินาที1???
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 45%1???
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 45%1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 40%1???