ไอเทม | หีบ Lonely III ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า

หีบ Lonely III ระดับ Legendary

หีบ Lonely III ระดับ Legendary หีบ Lonely III ระดับ Legendary
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Blessed Tome II - ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่12???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ120???
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 3???
Hot Shot SoulstoneHot Shot Soulstone5???