ไอเทม | การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ V - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน

การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ V

การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ V การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ V
สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Svalinn - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Svalinn1???
Occultist - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Occultist1???
Phobos - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Phobos1???
Queen Wasp - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Queen Wasp1???
Landwalker - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Landwalker1???
Jumbear - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Jumbear1???
Crystal Wraith - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Crystal Wraith1???
Ice Lady - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Ice Lady1???
Rune Master - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rune Master1???