ไอเทม | Mythic Defense Chest II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า

Mythic Defense Chest II

Mythic Defense Chest II Mythic Defense Chest II
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Soul Healer - เพิ่ม HP 12% และต้านทานคริติคอล 21% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 25% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Soul Healer - เพิ่ม HP 16% และต้านทานคริติคอล 25% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 30% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)1???