ไอเทม - แพคของรางวัล

Unknown

Unknown Unknown
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - Unknown1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - Unknown1???