ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงคุณค่า - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv5 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงคุณค่า

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงคุณค่า แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงคุณค่า
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv5 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 30%1???
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 30%1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 30%1???