ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับตำนาน - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv4 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับตำนาน

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับตำนาน แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับตำนาน
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv4 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 80% เมื่อเริ่มการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 25%1???
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 25%1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 25%1???