ไอเทม - แพคของรางวัล

Unknown

Unknown Unknown
สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Hot Shot - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Hot Shot1???
Rambard - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rambard1???
Bloody Mary - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Bloody Mary1???
Boreal Fox - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Boreal Fox1???
Unknown - Unknown1???