ไอเทม | การ์ดฮีโร่(กิจกรรมทางการ) - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน

การ์ดฮีโร่(กิจกรรมทางการ)

การ์ดฮีโร่(กิจกรรมทางการ) การ์ดฮีโร่(กิจกรรมทางการ)
สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Hot Shot - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Hot Shot1???
Rambard - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rambard1???
Bloody Mary - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Bloody Mary1???
Boreal Fox - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Boreal Fox1???
Valiant Saintess - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Valiant Saintess1???