ไอเทม | การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ IV - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน

การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ IV

การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ IV การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ IV
สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Bogeyman - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Bogeyman1???
Asura - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Asura1???
Ma Hatma - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Ma Hatma1???
Rowdy Rascals - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rowdy Rascals1???
Commodora - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Commodora1???
Lazulix - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Lazulix1???
Plant Warrior - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Plant Warrior1???
Cosmo - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Cosmo1???
Ripper - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Ripper1???