ไอเทม | Mythic Defense Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า

Mythic Defense Chest I

Mythic Defense Chest I Mythic Defense Chest I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Badge Talent ฉายา - วัตถุดิบที่ต้องการในการใช้รับ Talent ฉายาบางอัน7???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Wraith SoulstoneCrystal Wraith Soulstone9???