ไอเทม | Rare Defense Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย

Rare Defense Chest I

Rare Defense Chest I Rare Defense Chest I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Badge Talent ฉายา - วัตถุดิบที่ต้องการในการใช้รับ Talent ฉายาบางอัน5???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Wraith SoulstoneCrystal Wraith Soulstone6???