ไอเทม - แพคของรางวัล

Rare Defense Chest

Rare Defense Chest Rare Defense Chest
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Badge Talent ฉายา - วัตถุดิบที่ต้องการในการใช้รับ Talent ฉายาบางอัน5???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Wraith SoulstoneCrystal Wraith Soulstone6???