ไอเทม | Defense Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

Defense Chest I

Defense Chest I Defense Chest I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Badge Talent ฉายา - วัตถุดิบที่ต้องการในการใช้รับ Talent ฉายาบางอัน4???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Wraith SoulstoneCrystal Wraith Soulstone4???