ไอเทม | Holiday Pack I - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Holiday Pack I

Holiday Pack I Holiday Pack I
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Wraith SoulstoneCrystal Wraith Soulstone10???
Crystal Wraith SoulstoneCrystal Wraith Soulstone30???
ชิ้นส่วน Ice Lich - แลกสกินเฉพาะ Crystal Wraith หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน10???
Badge Talent ฉายา - วัตถุดิบที่ต้องการในการใช้รับ Talent ฉายาบางอัน20???
Badge Talent ฉายา - วัตถุดิบที่ต้องการในการใช้รับ Talent ฉายาบางอัน40???