ไอเทม | Prime Insignia Pack Lv10 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv10 แบบสุ่ม

Prime Insignia Pack Lv10

Prime Insignia Pack Lv10 Prime Insignia Pack Lv10
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv10 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 488000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 120% และลดความเสียหายที่ได้รับ 70%1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 240% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%1???
เหรียญตรา Zealous Drive - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 120% และลดความเสียหายที่ได้รับ 55%1???
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 120% 10 วินาที1???
ตราสัญลักษณ์ Empower - เพิ่ม HP 80% และได้รับ 60 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Survival - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 2500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 3 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)1???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 100 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 30% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Brawler1???
ตราสัญลักษณ์ Oracle1???
ตราสัญลักษณ์ Saint1???
ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor - เพิ่ม ATK 150% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 50001???
ตราสัญลักษณ์ Stealth - เมื่อ HP ต่ำกว่า 35% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 250%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 120% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)1???
ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury - เพิ่ม HP ขึ้น 170% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 90% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)1???
ตราสัญลักษณ์ Blade Dance - เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 200% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 60% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)1???
ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia - ลด DMG ที่ได้รับลง 70% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 2 ตัวที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)1???