ไอเทม | Boreal Fox Bag II - ได้รับ Boreal Fox Soulstone แบบสุ่มจำนวน

Boreal Fox Bag II

Boreal Fox Bag II Boreal Fox Bag II
ได้รับ Boreal Fox Soulstone แบบสุ่มจำนวน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone10???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone15???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone20???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone50???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone80???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone100???