ไอเทม | Boreal Fox Bag I - ได้รับ Boreal Fox Soulstone แบบสุ่มจำนวน

Boreal Fox Bag I

Boreal Fox Bag I Boreal Fox Bag I
ได้รับ Boreal Fox Soulstone แบบสุ่มจำนวน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone1???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone2???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone5???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone10???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone20???
Boreal Fox SoulstoneBoreal Fox Soulstone30???